Fundació ACM i CERAI emprenen el primer mapatge de les millors pràctiques agroalimentàries sostenibles

0
399

FACM, 08.02.2018

Arrenca el projecte “Eines per a la transició cap a Sistemes Alimentaris Territorialitzats”

La Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciudadanes del Mediterrani (FACM) i el Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura Internacional (CERAI), junt amb les organitzacions RESOLIS (França) i Mensa Cívica (Espanya), llancen un projecte de mapatge de les millors iniciatives estatals de Sistemes Alimentaris Territorialitzats (SAT), considerant els seus impactes ambientals, socioculturals i econòmics. El projecte compta amb el patrocini de la Daniel i Nina Carasso (França).

Amb un eix comú compartit de sensibilització en la valoració del medi rural, l’alimentació en base a productes locals, la sobirania alimentària, el consum i el turisme responsable i la protecció dels recursos naturals i locals, les organitzacions CERAI, RESOLIS, Mensa Cívica i la Fundació ACM, llancen el projecte “Eines per a la transició cap a Sistemes Territorialitzats (SAT)” adreçat a la identificació d’iniciatives SAT a Espanya i la seua difusió a nivell estatal i en l’àmbit del Mediterrani per fomentar la seua replicabilitat i generar debat al voltant d’aquesta temàtica a nivell institucional.

Jean-Louis Rastoin, professor emèrit a Montpeller SupAgro, defineix els Sistemes Alimentaris Territorialitzats (SAT) com un ”conjunt de cadenes productives agroalimentàries que responen als criteris del desenvolupament sostenible, localitzades en un espai geogràfic de dimensió regional i coordinades per una governança territorial”.

Són moltes les experiències al territori espanyol que aposten per la regeneració de Sistema Alimentaris Territorialitzats (SAT), però són poc conegudes malgrat, en molts casos, de ser experiències exitoses amb un potencial de replicabilitat molt elevat. Fins a la data no s’ha fet un treball exhaustiu per analitzar el sorgiment d’aquestes iniciatives, posar-les en xarxa i facilitar les eines necessàries per a la seua multiplicació.

La Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciudadanes del Mediterrani (FACM) promogué en el marc de la 22a Conferència de les Parts de la Convenció sobre el Canvi Climàtic (COP22), celebrada en noviembre de 2016 a Marràqueix (Marroc) i, prèviament, a la MEDCOP de Tànger, la Declaració per la Transició Agroalimentària Sostenible al Mediterrani. Més de seixanta associacions i institucions ja han signat la declaració ”Ha arribat l’hora de la transició agrícola i alimentària al Mediterrani. Despertem!”.

L’objectiu de la declaració esmentada és treballar conjuntament amb la finalitat de promoure iniciatives d’alimentació responsable i sostenible capaces de posar fi al predomini del model agroindustrial, que constitueix una amenaça per a la diversitat i la històrica riquesa alimentària del Mediterrani. L’alimentació, així com tot el sistema agrícola i alimentari, ha de tornar a ser un motor fonamental del desenvolupament sostenible i inclusiu dels nostres països”.

Necessitem retrobar i revaloritzar els coneixements i les pràctiques agrícoles i alimentàries dels nostres països i, a la vegada, donar resposta als grans problemes contemporanis: la creació de llocs de treball i el combat contra la pobresa, la gestió sostenible dels recursos naturals i la lluita contra el canvi climàtic i la conservació del patrimoni cultural. Són qüestions que hem de resoldre si volem deixar a les generacions futures un patrimoni material i immaterial que els permeta viure decentment”, explica Vicent Garcés, president de la Fundació ACM.

El projecte “Eines per a la transició cap a Sistemes Alimentaris Territorialitzats” sorgeix amb l’objectiu de posar en marxa una investigació per sistematitzar i avaluar les diferents iniciatives que vénen operant al conjunt de l’Estat espanyol. Iniciatives amb un alt valor transformador, però que en l’actualitat arrosseguen problemes de fragmentació i manca d’articulació, reduint la seua capacitat d’escalament i optimització.

A partir de la metodologia plantejada per la Xarxa Resolis sobre les SAT, l’objectiu del projecte que ara comença és identificar i mapejar les 100 millors experiències significatives pels seus impactes ambientals, socioculturals i econòmics i, a la vegada, diagnosticar les seues febleses, obstacles i fortaleses. El projectes es desenvoluparà durant dos anys i acabarà amb l’elaboració d’un Manual d’Eines per a la transició cap a SAT’s i amb això es multiplicarà el seu impacte a través de la formació de formadors, per a l’expansió d’aquests models.

Segons explica Piero Carucci, responsable de l’Àrea d’Educació per al Desenvolupament a CERAI, “les experiències que buscarem catalogar i sistematitzar a través del nostre projecte tindran en comú la voluntat de transitar de manera conscient des d’un sistema alimentari dominat per les cadenes energètiques i de distribució llargues, a un sisteme que aposte per la proximitat entre producció i consum, per l’agroecologia i per la participació”.

Al nostre territori hi ha alguns exemples interessants de Sistemes Alimentaris Territorialitzats. Per exemple, en l’àmbit de les polítiques alimentàries es pot citar el cas del Consell Alimentari Municipal de l’Ajuntament de València, que busca unir la societat civil, les empreses, les institucions i les universitats en la definició d’una estratègia alimentària metropolitana, amb la qual es relocalitze el sistema alimentari.

Replicar aquestes inciatives és important perquè puguem construir xarxes alimentàries alternatives des de baix, ja que és més necessari que mai donar un salt d’escala i guanyar espais de visibilitat política, així com espais de comercialització i anar teixint una narrativa que des de la pràctica vaja apropant les necessitats de la ciutadania, de les persones consumidores, a les necessitats de les persones que viuen del camp i que fan que el món rural siga viu”, explica Piero Carucci del CERAI.