Cercles ciutadans

Presentació dels Cercles

Des de la seua creació, l’Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani té com a objectiu promoure i crear Cercles Ciutadans locals en els diferents països de la regió.

Els Cercles són llocs oberts i permanents per al diàleg entre els ciutadans, on s’intercanvien idees a través de tallers, taules redones entre uns altres, i s’elaboren conjuntament proposades d’avaluació amb l’objectiu de contribuir a l’aparició de noves polítiques econòmiques, socials, culturals i ambientals.

Tots els ciutadans poden formar part dels Cercles amb la condició que estiguen d’acord amb els principis de la Carta Fundacional i que es comprometen a respectar-los.

Els Cercles Ciutadans són per naturalesa de caràcter informal, llevat que el context polític del país no ho permeta, en aquest cas, la Fundació ACM els pot atorgar un model d’Estatuts del que puguen fer ús. Els Cercles han de ser reconeguts de forma oficial per la Fundació.

Cada Cercle ha de nomenar a una persona de contacte que serà el responsable de la comunicació amb la Fundació ACM i la resta dels Cercles.

Els representants dels Cercles s’han anat reunint anualment en les trobades de l’Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani.

Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport