Fundació ACM, pàgina en construcció

Cap a una comunitat dels pobles de la Mediterrània
La Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes de la Mediterrània (FACM) és una xarxa que promou el diàleg, la proposta i l’acció ciutadana. La Fundació ACM fomenta els valors democràtics de llibertat, pau i respecte a la diversitat, així com la responsabilitat ambiental en el Mediterrani. La FACM està compromesa amb el sorgiment d’una comunitat dels pobles de la Mediterrània.

Objectius de la FACM
La Fundació ACM vol aconseguir els següents objectius:
-actuar per a una gobernanza concertada, compartida, i adaptada a l’espai mediterrani;
-diagnosticar les grans mutacions en marxa i identificar els grans desafiaments del futur;
-actuar per a acabar amb l’aïllament de països tancats en les seues fronteres nacionals o exclosos per raons econòmiques i polítiques, sobretot al Sud i a l’Est de la Mediterrània,
-ajudar a la construcció d’un espai sostenible de pau, de desenvolupament, i de solidaritat entre els pobles;
– actuar per a sobrepassar les pors mútues i donar un sentit humà, polític, cultural, ambiental i econòmic a la comunitat mediterrània dels pobles;
-construir perspectives comunes prenent en compte la diversitat geográfica, social i professional existent i la diversitat dels punts de vista.

Evolució de la FACM
L’any 2008 es dóna per finalitzat el procés de Barcelona. Sorgeix la necessitat d’un espai per a la ciutadania de la Mediterrània. Naix l’ACM.

2009 L’ACM es dota d’una Carta Constitutiva amb els seus principis, valors i objectius

2010 Primera trobada de l’ACM organitzada a València
València, Espanya, del 2 al 5 de juliol de 2010 “Institucions i ciutadania en el Mediterrani”

2011 Van creant-se els cercles ciutadans de l’ACM i es desenvolupen anualment les trobades ACM, facilitant el dialogue i el diagnostic dels principals problemes plantejats en el Mediterrani, i proposant alternatives. Es desplega la Diplomàcia ciutadana.
Tunísia, Tunísia de l’1er al 4 de desembre de 2011 “Crisi i canvis en el Mediterrani: la ciutadania en moviment”

2012
Vólos, Grècia, del 25 al 28 d’octubre de 2012, “Els canvis en el Mediterrani, la dinàmica dels cercles ciutadans de l’ACM i l’avenir de l’ACM”
2013
Istanbul, Turquia, del 21 de 24 de novembre de 2013, “Diàlegs mediterranis: Ciutadania i conflictes”
2014
Marsella, França, del 13 al 16 de novembre, “Ciutadania i construcció d’una comunitat dels pobles de la Mediterrània”

2015 L’ACM es dota d’estructura jurídica donant lloc a la Fundació ACM (FACM), la seu de la qual està a València/Espanya
Tirana, Albània del 23 al 26 de juliol de 2015. “5 anys d’ACM: balanços i perspectives de futur”
2017 La Fundació ACM té una xarxa de cercles ciutadans en una vintena de països del Mediterrani. La FACM és membre observador de l’Assemblea Parlamentària del Mediterrani (APM), i manté una àmplia relació amb entitats i institucions públiques i privades presents en la regió.
Casablanca, (Maroc), del 9 al 12 de novembre de 2017, “Condicions necessàries i mesures d’accions ciutadanies per a la pau i el progrés en el Mediterrani”

Les trobades ACM
La Fundació ACM i els cercles ACM es reuneixen cada any en grans trobades que ja han tingut lloc en set països diferents de la Mediterrània.

Els cercles ACM
Es tracta de grups de ciutadans locals autònoms concebuts com a espais de diàleg permanent i d’acció. Són oberts a la societat civil en les seues respectives zones geogràfiques.

Estructura de la FACM

La FACM és una fundació privada subjecta al dret espanyol, inscrita en el registre de les fundacions del Ministeri de Justícia, i establida a València (Espanya). El seu funcionament gira al voltant d’una estructura composta pels òrgans següents:
– Patronat. És l’òrgan de gobern de la fundació, constituït per deu persones procedents de diferents països de la Mediterrània.
– Un Consell Consultatiu. Es compon d’experts voluntaris de diversos països de la regió i s’encarrega de la promoció del procés i de la definició general de les iniciatives de la FACM.
– Els cercles ACM. Es tracta de grups de ciutadans locals autònoms concebuts com a espais de diàleg permanent i d’acció. Són oberts a la societat civil en les seues zones geogràfiques respectives.
– El secretariat de la Fundació ACM, establit a València (Espanya)

Prioritats de la FACM

  • Estabilitat, pau i dialogue intercultural i interreligiós
  • Incidència política. Activitats de promoció.
  • Dona i la joventut. Cultura mediterrània.
  • Medi ambient i desenvolupament sostenible.